Tváření

Tváření je nedestruktivní technologický proces zpracování materiálu, při kterém dochází ke změně tvaru a mechanických vlastností materiálu. Při tváření kovů je nutno překročit mez pružnosti, ale nesmí být překročena mez pevnosti. Ke tváření jsou vhodné tvárné materiály, tj. takové materiály, které mají tyto meze od sebe dostatečně vzdálené.

POTŘEBUJI TVÁŘET


Ohraňovací lis Darley EHP 110 31/25

 • lisovací síla 110t
 • max délka ohybu 2300mm
 • do tloušťky plechu 3mm
 

Ohraňovací lis CTO 250/4000 N

 • Lisovací síla 250t
 • max délka ohybu 4000mm
 • do tloušťky plechu 15mm
 

Tabulové nůžky DLB 6/3050

 • střižná délka max 3050mm
 • nerezová ocel max 3mm
 • konstrukční ocel max 5mm
 

Zakružovačka MSMS Hesse 

 • pracovní šířka 2000mm
 • max tloušťka 6mm
 • min Ø200mm
 

Lis LRN 63 C

 • Lisovací síla 63t

Lis Georg PEEG 65

 • Lisovací síla 65t

Lis PYE 40 N

 • Lisovací síla 40t