Tváření

Tváření je nedestruktivní technologický proces zpracování materiálu, při kterém dochází ke změně tvaru a mechanických vlastností materiálu. Při tváření kovů je nutno překročit mez pružnosti, ale nesmí být překročena mez pevnosti. Ke tváření jsou vhodné tvárné materiály, tj. takové materiály, které mají tyto meze od sebe dostatečně vzdálené.

POTŘEBUJI TVÁŘET


Ohraňovací lis RICO PRCN 30100

 • lisovací síla 100t
 • max délka ohybu 3100mm
 • tloušťka plechu dle délky a dle síly materiálu
 

 


Tabulové nůžky DLB 6/3050

 • střižná délka max 3050mm
 • nerezová ocel max 3mm
 • konstrukční ocel max 5mm
 

Zakružovačka MSMS Hesse 

 • pracovní šířka 2000mm
 • max tloušťka 6mm
 • min Ø200mm
 

Lis LRN 63 C

 • Lisovací síla 63t

Lis Georg PEEG 65

 • Lisovací síla 65t

Lis PYE 40 N

 • Lisovací síla 40t