AB JET spol. s r.o.

 

HISTORIE…

Společnost AB Jet s r.o. byla založena roku 1997 jako zakázkové pracoviště „řezání vysokotlakým vodním paprskem“ v pronajatých prostorách v Havlíčkově Brodě. Postupně se dílna rozvíjela o další technologie řezání technických materiálů. Společnost začala využívat řezání laserem a kyslíkoacetylenovým plamenem. V roce 2003 byly možnosti výroby rozšířeny o zpracování kovových polotovarů. Následovalo vybudování strojírny, jejíž součástí je sekce specializovaná na zámečnickou a obráběcí činnost. V roce 2005 společnost odkoupila budovy a pozemky od bývalého pronajímatele a následně vybudovala vlastní energetické připojení. Nyní zámečnická dílna disponuje možností vyrábět svařované konstrukce do celkové hmotnosti 5 000kg. Obráběcí dílna obrábí na obráběcích CNC centrech, CNC soustruzích, klasických obráběcích strojích, ohraňovacích lisech a dalších, jak můžete vidět na našich www stránkách…  

 

 

VIZE AB JET:(ČÍM CHCEME BÝT)

 

Chceme být velkou strojní dílnou, ve které děláme pro naše zákazníky to, co potřebují společně s lidmi, kteří jsou motivovaní a spokojení, budujeme trvale prosperující firmu, která bude důvěryhodným zaměstnavatelem a spolehlivým dodavatelem.

Pokračovat ve čtení

 

POSLÁNÍ FIRMY AB JET:(PROČ JSME TADY)

 

 1. Na základě tvořivosti, spolupráce a partnerství aktivně přispívat ke zvyšování kvality života svých zaměstnanců.
 2. Se zřetelem k uspokojování potřeb našich zákazníků, nastavit a udržovat takové podmínky, které budou oboustranně výhodné pro AB JET i naše zákazníky a tím zajistit, aby se k nám zákazníci rádi opakovaně vraceli.
 3. Na principech předávání zkušeností přispět k zajištění kontinuity řemeslné tradice strojní výroby na Vysočině.

 

KULTURA A HODNOTY FIRMY AB JET:(CO PROSAZUJEME A OCEŇUJEME)

 

Náš společný úspěch je spojen se spolehlivostí. U nás platí to, na čem se dohodneme!

K tomu využíváme v praxi potenciál našich lidí, který pramení ze:

 

 • Spolupráce a týmové práce
 • Vědomí společné zodpovědnosti za úspěch
 • Důsledného plnění dohod
 • Sdílení znalostí a zkušeností
 • OtevřenostI a srozumitelnostI v komunikaci
 • Orientace na zákazníka
 • Trvalého zlepšování procesů a výkonů
 • TvořivostI, předvídavosti, inovací
 • Partnerského a respektujícího přístupu
 • Nadšení pro věc
 • Pozitivního myšlení
 • Ochoty učit se
 • Profesionality
 • Loajality
 • Budování dobré pověsti

 

STRATEGICKÝM CÍLEM SPOLEČNOSTI  

je efektivně uspokojovat velmi specifické požadavky svých zákazníků v oblasti komplexního zpracování kovů v takové kvalitě, aby se k firmě opakovaně vraceli se svými dalšími zakázkami.

Tento strategický cíl plně koresponduje s vizí vedení společnosti, kterou je soustavné zlepšování a růst ekonomických výsledků firmy s důrazem na spokojenost zákazníka, ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Každoročně re certifikujeme systém řízení kvality výroby ISO 9001, ochrany životního prostředí ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 18001.

 

 

VÍTEJTE U NÁS…

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT? 

ABJET

Více o firmě