Řezání materiálu laserovým paprskem

 Základem řezacího systému je zdroj laserového paprsku, který se pomocí optického kabelu, nebo systémem zrcadel dovede až k řezací hlavě nesené na portálu řezacího stolu. V řezací hlavě je paprsek zaostřen do technologicky přesně definovaného ohniska závislého na typu a tloušťce materiálu. Se zvětšující se tloušťkou materiálu však jeho přesnost klesá. Ne každý materiál je ale možné řezat laserem. Například měď po nahřátí odráží laserový paprsek a tak znemožní jeho zkapalnění a odfouknutí. Nebo materiály jejichž nahřátím se uvolňují toxické výpary jako u pozinkovaného plechu.

Při laserovém řezání není používán žádný spotřební materiál, opomineme-li přiváděné asistenční plyny, které jsou vháněny do aktivního řezu pro zvýšení efektivity aplikace a udržení kvality řezu.

Dle použitého ochranného plynu se řezání dělí na:

 • TAVNÉ
  • asistenční plyn dusík
  • čisté nezoxidované lesklé řezy
 • OXIDAČNÍ
  • asistenční plyn kyslík
  • řezy s patrnou stopou oxidace

Laser funguje na konverzi elektrické energie na energii světelnou, jeho spotřebním materiálem je tedy pouze elektřina.

 POTŘEBUJI ŘEZAT LASEROVÝM PAPRSKEM

KIMLA PowerCut Fiber linear

Technické parametry laserového řezání

 • síla děleného materiálu od 1 do 15 mm včetně ( konstrukční ocel )
 • síla děleného materiálu od 1 do 10 mm včetně ( nerezová ocel )
 • síla děleného materiálu od 1 do 6 mm včetně ( hliník )
 • pracovní plocha 3000x1500 mm
 • přesnost výrobku ± 0,1až 0,5 mm