Integrovaná politika QMS, EMS a BOZP


Politikou QMS, EMS a BOZP vyhlašuje vrcholové vedení společnosti AB JET spol. s r.o. svou dlouhodobou vizi trvalého rozvoje společnosti, tj. zvyšování a zlepšování  ekonomických výsledků s důrazem na spokojenost zákazníka, ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Principy pro dosažení těchto výsledků:

 • Péče o zákazníka
 • Péče o dobré jméno společnosti
 • Spolupráce s dodavateli - prokázání a ověření kvality dodávaných výrobků a služeb
 • Konkrétní odpovědnost každého zaměstnance společnosti
 • Odborný růst zaměstnanců
 • Zdokonalování interní komunikace
 • Neustálé zdokonalování systému řízení
 • Důsledné plnění požadavků legislativy
 • Prevence znečišťování životního prostředí
 • Pravidelná obnova technických zařízení s pozitivním vlivem na životní prostředí
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci patří k základním prioritám a je nedílnou součástí řízení společnosti
 • Ochrana zdraví zaměstnanců společnosti a všech spolupracujících osob zlepšováním pracovních podmínek
 • Včasná identifikace rizik a předcházení jim je základ bezpečnosti a ochrany zdraví při práci