Řezání materiálu laserovým paprskem

 Základem řezacího systému je zdroj laserového paprsku, který se pomocí optického kabelu, nebo systémem zrcadel dovede až k řezací hlavě nesené na portálu řezacího stolu. V řezací hlavě je paprsek zaostřen do technologicky přesně definovaného ohniska závislého na typu a tloušťce materiálu. Se zvětšující se tloušťkou materiálu však jeho přesnost klesá. Ne každý materiál je ale možné řezat laserem. Například měď po nahřátí odráží laserový paprsek a tak znemožní jeho zkapalnění a odfouknutí. Nebo materiály jejichž nahřátím se uvolňují toxické výpary jako u pozinkovaného plechu.

Při laserovém řezání není používán žádný spotřební materiál, opomineme-li přiváděné asistenční plyny, které jsou vháněny do aktivního řezu pro zvýšení efektivity aplikace a udržení kvality řezu.

Dle použitého ochranného plynu se řezání dělí na:

 • TAVNÉ
  • asistenční plyn dusík
  • čisté nezoxidované lesklé řezy
 • OXIDAČNÍ
  • asistenční plyn kyslík
  • řezy s patrnou stopou oxidace

Laser funguje na konverzi elektrické energie na energii světelnou, jeho spotřebním materiálem je tedy pouze elektřina.

 POTŘEBUJI ŘEZAT LASEROVÝM PAPRSKEM

Technické parametry laserového řezání

 • síla děleného materiálu od 1 do 12 mm ( konstrukční ocel )
 • síla děleného materiálu od 1 do 5 mm ( nerezová ocel )
 • pracovní plocha 3000x2000 mm
 • přesnost výrobku ± 0,1až 0,5 mm